ravenswoud

   ravenswoud
Zorgboerderij Ravenswoud

Contactgegevens

Bezoekadres
Lycklamavaart 7
8427 RM Ravenswoud
Postadres
Lycklamavaart 7
8427 RM Ravenswoud
Telefoon
088-9297000
Routebeschrijving

Locatiebeschrijving

Locatie Ravenswoud is een zorgboerderij in Ravenswoud, tussen Smilde en Appelscha, waar wonen en werken gecombineerd wordt aangeboden. Er wordt 24-uurs zorg geboden aan 19 bewoners. De kamers hebben een eigen sanitaire ruimte (toilet en douche) en er is ruimte voor een bed en een bureau. Kamers zijn verdeeld over twee verdiepingen. Boven en beneden is een grote woonruimte. Beneden is de keuken waar gezamenlijk wordt gekookt. De grote zolder is ingericht als Soos. Buiten is er een grote tuin met een moestuin en een kas, een sportveldje, vogels, kippen en konijnen. Tevens is er een binnenwerkplaats en een kantine met toilet. Er zijn verschillende werkplekken: 'keuken', 'huishouding', 'buiten' en 'creatief'. Daarnaast zijn het huiskameroverleg, een sportblok en ADL vaste momenten in het programma van de bewoners.

Therapeutisch milieu
Het therapeutisch klimaat richt zich op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en werkt toe naar een passend perspectief in relatie tot wonen en werk. Er worden mogelijkheden geboden om aangeleerde vaardigheden te beoefenen in relatie met de maatschappij. Denk aan het dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen kamer, financiën, zorg voor de dieren, hulpvraag uitstellen, werkritme, flexibiliteit en een hobby ontwikkelen.

Zorgboerderij Ravenswoud

Printer Friendly, PDF & Email