ollega en promovendus Abdullah Turhan publiceerde onlangs een artikel over het leefklimaat. Dit artikel schreef hij samen met Trajectum collega’s van Robert Didden, Monique Delforterie en Elien Neimeijer, evenals met externe partnercollega’s Peer van der Helm en Jesse Roest van de hogeschool Leiden. Samen zochten naar mogelijke verbanden tussen vier subschalen van de DROS-vragenlijst en alle schalen van de leefklimaatvragenlijst.

Relaties tussen dynamische risicofactoren en het leefklimaat

13 april 2023 , PR & Communicatie

Collega en promovendus Abdullah Turhan publiceerde onlangs een artikel over het leefklimaat. Dit artikel schreef hij samen met Trajectum collega’s Robert Didden, Monique Delforterie en Elien Neimeijer, evenals met externe partnercollega’s Peer van der Helm en Jesse Roest van de hogeschool Leiden. Samen zochten ze naar mogelijke verbanden tussen vier subschalen van de DROS-vragenlijst en alle schalen van de leefklimaatvragenlijst. 

Interessante verbanden 

Met dit onderzoek bouwt Abdullah onder meer voort op onderzoek van Elien Neimeijer. De onderzoekers vonden interessante verbanden tussen de door de behandelaar ingevulde DROS-vragenlijst en de door de cliënt ingevulde leefklimaatvragenlijst: 

  • Minder vijandigheid voorspelde een beter ervaren leefklimaat, een beter ervaren steun en sfeer, en minder repressie door cliënten.  
  • Een positieve houding ten opzichte van de behandeling voorspelde beter ervaren groeimogelijkheden door cliënten.  

Wat betekent dit voor de praktijk? 

In het artikel stellen de onderzoekers dat interventies die zich richten op zowel dynamische risicofactoren voor externaliserend probleemgedrag van cliënten, als op het leefklimaat, een goede basis kunnen vormen voor een betere behandeling van onze cliënten. De onderzoekers bespreken in het artikel interventies met veelbelovende resultaten.  

Dynamische risicofactoren
Cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet om ervaren vijandigheid en behandelattitudes bij cliënten te verbeteren, wat het ervaren leefklimaat positief kan beïnvloeden.  

Leefklimaat
Het verbeteren van het leefklimaat kan de dynamische risicofactoren verbeteren. Psychotherapie gericht op het vergroten van de kennis van begeleiders over het leefklimaat, maar ook vaardigheidstrainingen over de knelpunten bij het werken met de LVB-doelgroep, kunnen de door cliënten ervaren leefklimaat verbeteren.

Ook kansrijk is de implementatie van interventies die gericht zijn op het verbeteren van de interactie tussen begeleiders en cliënten. Bovendien belemmert repressie de behandeling van cliënten.  

Om praktijkinitiatieven met minder dwangmaatregelen te introduceren, moeten begeleiders worden voorgelicht over de oorzaken van agressief gedrag bij cliënten. Tot slot toonde Elien Neimeijer in een onderzoek aan dat het leefklimaat nauw verbonden is met het werkklimaat. Het verbeteren van het functioneren van teams kan effectief zijn, om het ervaren leefklimaat van cliënten te verbeteren.  

Het hele onderzoeksartikel is te lezen op de Wiley Online Library.  

Onderzoek bij Trajectum  

Binnen team Kenniscentrum, Kwaliteit en Innovatie werken onderzoekers die diverse praktijkgerichte onderzoeken uitvoeren. Voorbeelden zijn onderzoek naar de effectiviteit van verschillende modules, zoals Seeking Safety en GOA, en naar het leef-werkklimaat. Robert Didden is bij deze onderzoeken betrokken als bijzonder hoogleraar. Lees hier meer over onderzoek bij Trajectum.

Kenmerkend voor onderzoek bij Trajectum is dat het altijd zoveel mogelijk wordt uitgevoerd in samenwerking met cliënten en collega’s, waaronder het onderzoek naar het leef- en werkklimaat. Hiertoe worden jaarlijks vragenlijsten afgenomen bij cliënten en medewerkers over hoe zij hun leef- en werkomgeving ervaren. 

Meer weten? 

Heb je vragen of wil je meer weten over het onderzoek? Stuur dan een mail naar aturhan@trajectum.info  

Printer Friendly, PDF & Email